HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH - Vũ Thị Việt Thái – Văn phòng Đảng ủy
Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ Quản lý giáo dục B năm học 2021-2022
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG -  Vũ Thị Việt Thái – Văn phòng Đảng ủy
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - NLĐ; TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CDSP BẮC NINH ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2021  - Vũ Thị Việt Thái – Văn phòng Đảng ủy
Tập huấn trực tuyến “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” - Thạc sỹ Lại Thị Hằng – Phòng Tổ chức - CTHSSV
Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ Bồi dưỡng  Nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2021-2022 - Nguyễn Quỳnh Anh
Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử và văn hóa ứng xử sư phạm, năm học 2021 - 2022 -Thạc sỹ Lại Thị Hằng - Phòng TC- CTHSSV
CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2021
CƠ SỞ MẦM NON HOA PHƯỢNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022
Lịch học - Lịch thi
Lịch học - Lịch thi
Kết quả thi học kỳ, học phần
Kết quả thi học kỳ, học phần