TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU: VUI HỘI TRĂNG RẰM 2023
CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÍ
KẾT QUẢ XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU NĂM HỌC 2023 - 2024
Chào mừng đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đến thực tập tại khoa LLCT – TLGD, Trường CĐSP Bắc Ninh.
TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DUC TIỂU HỌC KHÓA 2021 -2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024 KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - TS. Nguyễn Hữu Tuyến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung- Phòng QLKH, VLVH-QHQT
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SINH VIÊN, CÔNG TÁC GVCN/CVHT NĂM HỌC 2023-2024 Ths: Nguyễn Bích Quyên Phòng: Tổ chức – Công tác HSSV
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024 NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH TS. Nguyễn Hữu Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
Lịch học - Lịch thi
Lịch học - Lịch thi
Kết quả thi học kỳ, học phần
Kết quả thi học kỳ, học phần