I. Chức năng, nhiệm vụ: 
       Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường:     

   - Đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

    - Giảng dạy các bộ môn của khoa cho các lớp, hệ đào tạo trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục, NVSP, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học.

Quản lý trực tiếp cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của khoa. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao cho khoa.

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên son tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường.

Tchc nghiên cu ci tiến phương pháp ging dy, hc tp; xây dng và thc hin phương pháp kim tra, đánh giá kết quhc tp, rèn luyn ca sinh viên, bo đảm chun đu ra của người học theo cam kết đã được công b, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

Thực hiện kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập, thực tế, hoạt động ngoại khoá.

Tổ chức tham gia khoá bồi dưỡng thường xuyên để chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học.
      Khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và đời sống xã hội, góp phần bổ sung nguồn tài chính cho trường.

 

II. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ CM

Số ĐT

 

Gmail

 

1

Trần T. Hồng Minh

Trưởng  khoa  – TM

GD Mầm Non

0985025667

hongminh6165@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thắng

Phó trưởng  khoa  – TM

Văn

0986755866

thangvan.bn@gmail.com

3

Trịnh Thị Ngà

Phó trưởng môn

GD Mầm Non

0989129215

trinhngaspbn@@gmail.com

4

Nguyễn Thị Dư

Giảng viên

GD Mầm Non

0945353459

ntdu.cdspbacninh@yahoo.com

5

Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

GD Mầm Non

0985133638

Ducngoc1402@gmail.com

6

Lưu Thị Thanh Hường

Giảng viên

GD Mầm Non

0976929187

thanhhuong.bn99@gmail.com

7

Bùi Thị Thu Thủy

Giảng viên – Phó BTLCĐ khoa

GD Mầm Non

0369018018

Buithuybn91@gmail.com

8

Nguyễn Thị Nguyệt

Giảng viên

Văn

0964989968

nguyetvan81.cdspbn@gmail.com

9

Vương Hồng Nhung

Phó trưởng môn

Văn

0983779359

vuongnhung.cdspbn@gmail.com

10

Phùng Thị Hiền

Giảng viên – Phó BTLCĐ khoa

Văn

0919585573

phunghiencdspbn@gmail.com

11

Nguyễn Thị Thiêm

Giảng viên

Văn

0976867170

thiemvanth@gmail.com

12

Nguyễn Thị Lanh

Phó chủ tịch Hội SV - BT LCĐ khoa

Văn

0983359938

ngolanh2210.cdspbn@gmail.com

13

Phan Thị Hiền

Trưởng môn

TNXH

0968119586

Phanhien1177@gmail.com

14

Nguyễn Bích Quyên

Giảng viên

TNXH

0989254090

Bichquyen1304@gmail.com

15

Nguyễn T. Thu Hằng

Giảng viên - BTLCĐ

TNXH

0987373488

Thuhangnt2811@gmail.com

16

Nguyễn T.T.Nguyên

Trưởng môn

Toán

0972588167

Thaonguyen.cdsp@gmail.com

17

Nguyễn T. Thúy Vân

Phó trưởng môn

Toán

0985306189

thuyvan138@gmail.com

18

Trần Quốc Việt

Giảng viên

Toán

0947414682

Tranvietk15@gmail.com

19

Nguyễn Thị Mây

Giáo vụ khoa

 

0898296162

nguyenmay0307@gmail.com