Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học

                                   Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của trường: http://cdspbacninh.edu.vn/tuyen-sinh/vua-lam-vua-hoc

1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học (đối tượng tốt nghiệp THPT)

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.

Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; Đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (không phải ngành đào tạo giáo viên).

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT- xét Học bạ;

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (không phải ngành đào tạo giáo viên) đăng kí tuyển sinh vào học ngành Giáo dục Mầm non hệ cao đẳng vừa làm vừa học thực hiện xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT – xét Học bạ, khi trúng tuyển, nhập học được công nhận kết quả học tập của văn bằng đã tốt nghiệp và chuyển đổi tín chỉ (bảo lưu) các học phần theo quy định của Hội đồng khoa học đào tạo Trường.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 70

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Số văn bảnquy định

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Cơ quan có  thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Cao đẳng

51140201

Giáo dục Mầm non

200

Xét học bạ

70

5707/ĐH

08/7/2003

Bộ GD-ĐT

2003

1.5. Ngưỡng đầu vào: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:

- Mã trường: C19

- Mã số ngành Giáo dục Mầm non:  51140201

- Tổ hợp xét tuyển ngành Giáo Mầm mon: C00; D01;

  - Quy định điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: bằng 0

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ sau 30 ngày kể từ khi Đề án tuyển sinh của trường được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường.

b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học năm 2023 (đối tượng tốt nghiệp THPT - mẫu 5) 

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng vừa làm vừa học năm 2023 (đối tượng tốt nghiệp THPT - mẫu 6)

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

1.9. Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/nguyện vọng.

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.

- Đợt 1: Nhận hồ sơ sau 30 ngày kể từ khi Đề án tuyển sinh của Trường được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường. Xét tuyển ngày 31/5/2023.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 19/6/2023 đến 11/8/2023. Xét tuyển ngày 12/8/2023

- Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 01/9/2023 đến 30/9/2023. Xét tuyển ngày 01/10/2023

- Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 16/10/2023 đến 30/10/2023. Xét tuyển ngày 01/11/2023

- Đợt 5: Nhận hồ sơ từ 16/11/2023 đến 30/11/2023. Xét tuyển ngày 01/12/2023

- Đợt 6: Nhận hồ sơ từ 16/12/2023 đến 24/12/2023. Xét tuyển ngày 25/12/2023

1.12. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.

Nhà trường cam kết đối với thí sinh như sau:

- Cam kết tư vấn đối với thí sinh theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, đúng trong Đề án tuyển sinh của Trường đã được Bộ GDĐT duyệt.

- Cam kết giải quyết khiếu nại của thí sinh kịp thời đúng quy chế, đúng trong đề án tuyển sinh.

- Cam kết không thay đổi chỉ tiêu quá lớn (quá 30%) giữa các phương thức xét tuyển trong các năm tuyển sinh liền kề.

- Cam kết tuyển đúng chỉ tiêu đối với các phương thức xét tuyển.

- Cam kết giữ ổn định các tổ hợp môn xét tuyển, nếu có thay đổi sẽ có thông báo để thí sinh có đủ thời gian lựa chọn.

- Cam kết đưa danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học sớm (nếu có) lên hệ thống chung theo đúng quy định để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khác.

1.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).

2. Tuyển sinh đào tạo cao đẳng vừa làm vừa học (đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên)

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Đối tượng có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm trở lên không cùng với ngành dự tuyển và có bằng tốt nghiệp THPT; Đối tượng có bằng trung cấp cùng với ngành dự tuyển và có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật).

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ). Khi trúng tuyển, nhập học được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ (bảo lưu) các học phần theo quy định của Trường.

a). Tiêu chí xét tuyển:  Xét theo điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

            Tính điểm xét tuyển:           Đ­XT  = ĐM + ĐĐT + ĐKV

 Trong đó:

Đ­XT: Điểm xét tuyển

Đ­M: Tổng điểm các môn xét tuyển (Đ­M  = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 với ĐM1, ĐM2, ĐM3   điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển).

                        ĐĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng

ĐKV : Điểm ưu tiên theo khu vực

b). Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm xét tuyển (Đ­XT) xét từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30.

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Số văn bản đào tạo VLVH

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Cơ quan có  thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Cao đẳng

51140201

Giáo dục Mầm non

200

kết quả học tập bậc THPT

30

1196/QĐ-BGDĐT

09/3/2007

Bộ

GDĐT

2007

1.5. Ngưỡng đầu vào: tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không cùng ngành dự tuyển và có bằng tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp trung cấp cùng ngành dự tuyển và có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật).

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.

- Mã trường: C19

- Mã số ngành Giáo dục Mầm non:  51140201

- Tổ hợp xét tuyển: C00 (Văn, Sử, Địa), D01(Văn, Toán, Tiếng Anh)

  - Quy định điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: bằng 0

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển; các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo.

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ sau 30 ngày kể từ khi Đề án tuyển sinh của trường được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường.

b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 (dành cho đối tượng tốt nghiệp TCSP trở lên - mẫu 7) 

- Phiếu đăng kí xét tuyển cao đẳng vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 (dành cho đối tượng tốt nghiệp TCSP trở lên - mẫu 8)

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm từ trung cấp trở lên (bản sao công chứng).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

c) Phương thức nộp hồ sơ:  

- Đăng kí trực tuyến tại: http://cdspbacninh.edu.vn/ đăng kí tuyển sinh trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.

- Sau khi đăng kí trực tuyến thành công, thí sinh làm một bộ hồ sơ xét tuyển (bản cứng) gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh Số 12A, đường Bình Than, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại:  02223.856.413; 02223.855.329Fax: 02223.827.270

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng.

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 25.000đ/nguyện vọng

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.

- Đợt 1: Nhận hồ sơ sau 30 ngày kể từ khi Đề án tuyển sinh của Trường được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường. Xét tuyển ngày 31/5/2023.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 19/6/2023 đến 11/8/2023. Xét tuyển ngày 12/8/2023

- Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 01/9/2023 đến 30/9/2023. Xét tuyển ngày 01/10/2023

- Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 16/10/2023 đến 30/10/2023. Xét tuyển ngày 01/11/2023

- Đợt 5: Nhận hồ sơ từ 16/11/2023 đến 30/11/2023. Xét tuyển ngày 01/12/2023

- Đợt 6: Nhận hồ sơ từ 16/12/2023 đến 24/12/2023. Xét tuyển ngày 25/12/2023

1.12. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.

Nhà trường cam kết đối với thí sinh như sau:

- Cam kết tư vấn đối với thí sinh theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, đúng trong Đề án tuyển sinh của Trường đã được Bộ GDĐT duyệt.

- Cam kết giải quyết khiếu nại của thí sinh kịp thời đúng quy chế, đúng trong đề án tuyển sinh.

- Cam kết không thay đổi chỉ tiêu quá lớn (quá 30%) giữa các phương thức xét tuyển trong các năm tuyển sinh liền kề.

- Cam kết tuyển đúng chỉ tiêu đối với các phương thức xét tuyển.

- Cam kết giữ ổn định các tổ hợp môn xét tuyển, nếu có thay đổi sẽ có thông báo để thí sinh có đủ thời gian lựa chọn.

- Cam kết đưa danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học sớm (nếu có) lên hệ thống chung theo đúng quy định để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khác.

1.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội