Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
 • Danh sách sinh viên lớp CĐMN K42 được dự thi KTHP kì I năm học 2022-2023
  | Ngô Duy Nam | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB học kỳ 2 hệ CĐMN VLVH A12 năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB học kỳ 2 CĐMN VLVH A12 nâng chuẩn. năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB học kỳ 2 hệ CĐMN VLVH A11 năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB học kỳ 2 CĐMN K42 năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tết xem file đính kèm
 • Lịch thi CĐMN VLVH A12 HK 1 năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch thi CĐMN K42 HK 1 năm học 2022 - 2023
  | Ngô Duy Nam | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Bảng điểm HK 3 + DS sinh viên thi lại, hệ CĐMN K41, năm học 2022-2023.
  | Ngô Duy Nam | 21 lượt tải | 2 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB CĐMN VLVH A10 học kỳ VI năm học 2022-2023
  | Ngô Duy Nam | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch thi lớp CĐMN VLVH A11 học kỳ 3 năm học 2022-2023
  | Ngô Duy Nam | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch thi A12 nâng chuẩn đợt tháng 01.2023 năm học 2022-2023
  | Ngô Duy Nam | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch học bù nghỉ tết dương lịch ngày 02/01/2023 các khóa CĐMN K40, K41,K42 năm học 2022-2023
  | Ngô Duy Nam | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm