Khoa Tiểu học - Mầm non

 

 Phát triển toàn diện cho trẻ, làm cho những đứa trẻ được hạnh phúc là mục tiêu hướng tới của các trường mầm non. Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đó là tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non, tôi xin đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non sau đây để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo.
1. Nắm vững và vận dụng linh hoạt những chủ trương, chính sách của Nhà nước, những quy định của ngành vào chỉ đạo và quản lý công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
Quản lý việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các trường mầm non bằng các chủ trương, đường lối của Nhà nước, các quy định của ngành là biện pháp cần thiết, nhưng nó chỉ phát huy hết tác dụng khi những cán bộ quản lý biết vận dụng linh hoạt các chủ trương đường lối đó vào hoàn cảnh của cơ sở mình và kết hợp cùng với các biện pháp hữu hiệu khác.
2. Xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
Từ đầu năm học phải xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng cho giáo viên, nhân viên thực hiện đúng theo chế độ sinh hoạt của trẻ. Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng vừa phải đảm bảo tính khoa học, vừa linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của nhà trường.
3. Xây dựng nề nếp sinh hoạt hàng ngày của trẻ theo đúng độ tuổi
Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày để xây dựng cho trẻ thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Tạo thành nề nếp, thói quen cho giáo viên trong quá trình thực hiện các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ: giờ giấc, quy trình tổ chức hoạt động, kĩ năng tổ chức hoạt động....
4. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng
4.1 Đối với cô nuôi
 Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nuôi dưỡng cho cô nuôi của bếp ăn
 Hướng dẫn cô nuôi xây dựng thực đơn theo mùa, thay đổi thực đơn theo hai tháng một lần nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và các chất cần thiết cho trẻ.
  Hướng dẫn cách thay thế thực phẩm phù hợp theo mùa. Hướng dẫn cách tính chi tiết khẩu phần ăn qua các buổi họp chuyên môn tổ nuôi, điều chỉnh các chất dinh dưỡng nói chung và tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong ngày cho thích hợp với thực tế, nguồn thực phẩm có sẵn ở địa phương, đảm bảo cân đối đủ chất.
  Nhà trường tổ chức các cuộc thi như: Thi cô nuôi giỏi … Nhằm nâng cao trình độ nấu ăn của các cô nuôi và từ đó khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo nhiều món ăn khác nhau của cô nuôi để bữa ăn của trẻ ngày một phong phú hơn.
4.2 Đối với giáo viên
  Nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức vệ sinh chăm sóc, dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng
   Bồi dưỡng kiến thức lồng ghép, giáo dục dinh dưỡng thông qua các hoạt động, thông qua các bữa ăn trong lớp nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ, nâng cao nhận biết về dinh dưỡng cho trẻ.
   Bồi dưỡng giáo viên thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, hội giảng … giúp giáo viên, nhân viên mạnh dạn, bình tĩnh, tự tin khi tham gia phong trào… đòi hỏi mỗi người giáo viênphải trau dồi năng lực, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè…Từ đó trình độ chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.
5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá giáo viên, nhân viên việc thực hiện các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ hàng ngày
  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày của giáo viên, nhân viên là trách nhiệm của cán bộ quản lý. Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng của giáo viên, nhân viên.
Mặt khác qua kiểm tra công tác chăm sóc trẻ, cán bộ quản lý tác động đến hành vi của giáo viên, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường.
 Cán bộ quản lý cần xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, của năm học.
Có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm , học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra.
  Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên, nhân viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên, nhân viên để chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt đợt kiểm tra đó
  Kiểm tra về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ: hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi trẻ, sổ nhật ký đón trả trẻ, sổ giao nhận thực phẩm, sổ lưu nghiệm thức ăn,sổ ghi chép cá nhân về các buổi bồi dưỡng chuyên môn nuôi dưỡng…), kiểm tra, giám sát việc xây dựng thực đơn, tính khẩu phần…
Kiểm tra về giáo dục dinh dưỡng qua các buổi sinh hoạt hàng ngày của trẻ, cách thực hiện để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của giáo viên, nhân viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không…
   Kiểm tra có báo trước 3 ngày. Ngoài ra còn kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh, giờ ăn, giờ ngủ của nhóm lớp.
Khi kiểm tra phải chú ý đến thời gian, phương pháp thực hiện các họat động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ
Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng và dân chủ.
Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên, nhân viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
   Trong một tháng ít nhất giáo viên, nhân viên phải được KT ít nhất một lần. Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3- 4 lần.
 6. Chống thất thoát, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, không thể tránh khỏi tình trạng thất thoát thực phẩm ở tất cả các khâu. Vì vậy, phải thực hiện tốt công tác tiếp phẩm và giao nhận thực phẩm: Giáo viên và nhân viên nhà bếp khi tiếp nhận thực phẩm cần có sổ sách ghi chép đầy đủ định lượng và tình trạng thực phẩm, các thực phẩm không đảm bảo không được tiếp nhận, khi giao nhận thực phẩm hai bên cùng phải ký nhận, cùng chứng kiến của ban giám hiệu nhà trường, của giáo viên trên lớp hoặc ban thanh tra nhân dân( thanh tra đột xuất), khâu bảo quản tại kho của thủ kho phải đảm bảo vệ sinh, không để thực phẩm quá hạn, ẩm mốc, kém chất lượng; chế biến thức ăn đảm bảo tránh hao hụt tối đa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Lượng thức ăn phải được đưa hết, đầy đủ vào trong cơ thể trẻ hàng ngày...
  Từ nhận thức công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định đến chất lượng thực phẩm, chất lượng bữa ăn và do đó tác động đến sức khoẻ và sự phát triển của trẻ, cần thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thực phẩm cung cấp cho trẻ hàng ngày và qui định những thực phẩm chính như thịt, trứng, cá, đậu, rau xanh. đều phải ký hợp đồng cung cấp chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ăn.
  Bồi dưỡng kiến thức thực hành dinh dưỡng, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong chế biến cho đội ngũ giáo viên, nhân viên vệ sinh trong ăn uống cho trẻ.
  Thực hiện tốt khâu chế biến và bảo quản thực phẩm: Chế biến thực phẩm phải đảm bảo chất lượng ngon, hấp dẫn phù hợp với trẻ, đảm bảo an toàn. Thức ăn phải được chế biến nấu chín kỹ, nấu xong cho trẻ ăn ngay. Thực hiện nghiêm túc quy định về lưu mẫu thức ăn.
    Tăng cường các hoạt động giáo dục vệ sinh đối với cô nuôi, nhân viên nhà bếp, giáo viên, cô phụ tại bếp và vệ sinh cá nhân cho trẻ, cô nuôi và GV phải thực hiện tốt các yêu cầu vệ sinh trong quá trình chế biến món ăn, tổ chức cho trẻ ăn.
7. Tạo môi trường cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
Mua sắm đủ đồ dùng phục vụ cho các hoạt động vệ sinh, nuôi dưỡng trẻ tạo điều kiện cho trẻ và GV có thể thường xuyên thực hiện đúng các quy định.
Tạo cảnh quan sư phạm cho nhà trường, thực hiện môi trường xanh – sạch – đẹp
GD trẻ ý thức xây dựng, bảo vệ môi trường
8. Quản lý khám bệnh định kì, theo dõi sức khoẻ , biểu đồ tăng trưởng và tiêm phòng cho trẻ
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/ năm, qua khám sức khoẻ phát hiện cháu nào mắc bệnh, giáo viên thông báo ngay với phụ huynh và đề nghị cho cháu đi tuyến trên khám, điều trị kịp thời. 
Theo dõi sức khoẻ hàng tháng theo quy định: Các cháu bình thường được cân, đo 4 lần/ năm; đối với các cháu suy dinh dưỡng, thừa cân thì được cân 1lần/tháng. Sau mỗi lần cân các nhóm lớp ghi danh sách để phụ huynh nắm đựoc sức khoẻ của con em mình. Đối với trẻ sụt cân, giữ cân, yêu cầu giáo viên tìm hiểu nguyên nhân: do trẻ bệnh tật ốm đau hay do các bà mẹ thiếu kiến thức về nuôi con, hay cho trẻ ăn quà vặt trước bữa ăn, cho con ăn không đủ chất, không đúng giờ vv… để từ đó trao đổi với phụ huynh có hướng khắc phục và thống nhất cách chăm sóc trẻ. Còn đối với trẻ thừa cân giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế xây dựng các bài vận động kết hợp với chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe theo đúng độ tuổi trẻ.   
9.Tăng cường mối quan hệ với chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội… trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ    
Tham mưu với chính quyền, đoàn thể, tổ chức… giải quyết các chế độ, chính sách, vân động cha mẹ thực hiện các quy định của nhà trường, hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất…
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của công tác chăm sóc, nuôi dưỡng với sự phát triển của trẻ, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng xã hội.
10. Phối hợp với gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ MN
Nội dung phối hợp với gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non
Phối hợp với gia đình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, tạo nên sự thống nhất trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng thuận lợi cho sự hình thành và phát triển toàn diện của trẻ.
Có thể nói cho đến nay, mầm non là bâc học làm rất tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trước hết do các nhà quản lý, các giáo viên mầm non nhận thức được ý nghĩa to lớn của công tác phối hợp giữa nhà trường – gia đình trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
Không những thế các nhà làm công tác giáo dục mầm non còn xác định đúng và rõ các nội dung cần phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Các nội dung đó bao gồm :
- Phối hợp giữa nhà trường (đại diện là các giáo viên) với gia đình
+ Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ
+ Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhóm/lớp trẻ
+ Phối hợp xây dựng cơ sở vật chất…
Các hình thức phối hợp với gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non
+ Trao đổi trực tiếp với phụ huynh qua ở các thời điểm đón trẻ, trả trẻ hàng ngày.
+ Qua các cuộc họp phụ huynh
+ Qua sổ liên lạc, sổ theo dõi sự phát triển của trẻ
+ Qua các góc tuyên truyền
+ Qua các đợt kiểm tra sức khỏe của trẻ
+ Qua các cuộc thăm hỏi gia đình trẻ
+ Qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan, dạo chơi…có sự tham gia của phụ huynh…
+ Qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, bảng tin công cộng, pano, áp phích, tranh tuyên truyền…
Trên đây là một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non nhằm hướng tới mục tiêu của ngành học mầm non nói riêng, toàn xã hội nói chung đó là đem tới cho trẻ những gì tốt đẹp nhất, làm cho trẻ cảm thấy hạnh phúc nhất. 

Page 1 of 31

Thống kê truy cập

5713538
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
4022
4757
25175
117883

Forecast Today
4080


Your IP:54.196.26.1

Go to top
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell