Phòng QLKH-QHQT-VLVH
canada goose rea canada goose barn barbour jacka duvetica jacka moncler jacka woolrich jacken canada goose damen parajumpers jacke canada goose outlet belstaff jacken moncler jacken canada goose schweiz barbour jacken parajumpers outlet peuterey jacken woolrich parka belstaff schweiz ugg boots schweiz barbour jacke ugg boots doudoune moncler moncler femme canada goose femme canada goose suisse parajumpers solde parajumpers femme ugg suisse

Phòng QLKH-QHQT-VLVH

PHÒNG QLKH - QHQT
Địa chỉ: 
Phòng 103,203,303 Nhà E
Điện thoại: (0241)3824.851.

1. Chức năng

    Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chương III, mục 2, mục 3 Điều 40, 41, 42, 43 của Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định về công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế.

2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Chủ trì :
a. Về công tác quản lý khoa học:
     Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của nhà nước.
     - Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
 
   - Ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.
    - Chỉ đạo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo. Chỉ đạo rà soát, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế.
    - Tổ chức hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc xây dựng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
    - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, hàng năm, đột xuất về nghiên cứu khoa học của trường. Liên kết nghiên cứu khoa học với các đơn vị ngoài trường (ở trong nước cũng như ngoài nước).    
    - Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. Tổ chức theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ, các quy định về tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký.
    - Chủ trì việc tổ chức đăng ký, bảo vệ, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học
    - Tổ chức, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ của nhà trường, tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề.
    - Tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường, ngành, quốc gia và quốc tế. Tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của nhà trường. Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt khoa học cấp trường, ngành, quốc gia và quốc tế.
    - Đề  xuất khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị (đã được Hội đồng khoa học đánh giá thẩm định). Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị mới và phương thức mới phục vụ cho đào tạo và giảng dạy. Tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và KHKT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
   - Tổ chức huy động các nguồn tài chính khác nhau cho hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của nhà trường; quản lý, sử dụng nguồn tài chính theo nguyên tắc công khai, hiệu quả theo các quy định của pháp luật.
 
  - Biên tập và phát hành tạp chí tập san thông báo khoa học và các kỷ yếu hội thảo của trường.
   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ.
   - Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.
   - Thực hiện công khai các nội dung thuộc công tác nghiên cứu khoa học theo qui định.
   - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
   - Quản lý lưu trữ  hồ sơ theo qui định.

   b. Về công tác quan hệ quốc tế
    Quản lý, tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, của ngành và của tỉnh.
    - Xây dựng và ban hành qui định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trường cao đẳng phù hợp với quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật liên quan khác.
    - Xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên và thực hiện các dự án, đề án của trường theo quy định của pháp luật.
    - Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của của nước ngoài đến thăm và làm việc với trường. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.
    - Đề xuất cử cán bộ đi học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài trên cơ sở những quy định hiện hành của nhà nước; quản lý các đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.
    - Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, trực tiếp quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đến học tập, làm việc tại trường.
    - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, quảng bá về trường ra nước ngoài.
 
  - Thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.
 
  - Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

2.2. Phối hợp
   
- Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy, học tập và đời sống.
   - Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa và bộ môn để hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên. Xét duyệt và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị. Xác nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên đăng ký các danh hiệu thi đua làm cơ sở cho việc bình xét.
   - Phối hợp với phòng Tổ chức - CT HSSV, Hành chính- Quản trị, Ban Quản lý khu nội trú và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đón tiếp khách và tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường. Giải quyết các thủ tục trong việc tổ chức đón tiếp, làm việc, học tập với khách và sinh viên nước ngoài.
   - Phối hợp với Trung tâm CNTT - TV- TB trong việc xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài nhà trường.
   - Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ lập kế hoạch và sử dụng ngân sách đào tạo, khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
   - Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ. Phối hợp với phòng HC-QT đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. 

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ

Tổng số cán bộ: 4

 TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Tiến sĩ

Trưởng phòng

0983114874

 

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ

PTP

 

 

3

 Nguyễn Thị Hương Mai

Thạc sĩ

 

 

 

4

Nguyễn Minh Phong

Thạc sĩ

 

 

 

           

 

 

Thống kê truy cập

4044186
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
10327
9240
46465
73825

Forecast Today
2976


Your IP:54.82.57.154

barbour kurtki peuterey kurtki barbour polska canada goose kurtka ugg buty ugg polska canada goose jakke belstaff danmark canada goose tilbud parajumpers dame belstaff jacket canada goose danmark canada goose jakke dame barbour jakke woolrich jakke canada goose b?rn jintropin preis somatropin kaufen hgh kaufen hygetropin kaufen jintropin kaufen jintropin hygetropin bestellen kamagra jelly australia kamagra australia
Go to top
moncler takki barbour takki canada goose takki canada goose ale woolrich takki parajumpers takki canada goose suomi belstaff takki ugg ale parajumpers gobi parajumpers homme doudoune parajumpers homme peuterey prix doudoune duvetica ugg bebe duvetica doudoune parajumpers outlet barbour pas cher doudoune peuterey belstaff pas cher duvetica femme doudoune duvetica femme