Phòng HC-QT

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
Tầng 1, Nhà A - Điên thoại: 0241.3822.723

 

I. Chức năng:
     Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổng hợp, thi đua, quản trị đời sống, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH; đảm bảo trật tự, an ninh, quản lý Ký túc xá, công tác y tế học đường và các dịch vụ theo qui định. 
II. Nhiệm vụ:
a. Về công tác Hành chính - Tổng hợp:
      - Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, dài hạn, các đề án để Hiệu trưởng trình cơ quan chủ quản phê duyệt.
     - Tổng hợp thông tin trong trường, đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của trường; chuẩn bị các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm, các báo cáo đột xuất; soạn thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc chung của trường.
     - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập hợp thi đua. Thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng của nhà trường. 
     - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, đặt và phân phối báo chí. Công tác đối ngoại (tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với nhà trường, bố trí ăn, nghỉ cho khách theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng).
     - Duy trì nề nếp làm việc trong toàn trường (bố trí lịch công tác tuần, các cuộc họp), chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác.
     - Làm công tác tạp vụ tại khu vực nhà  Hiệu bộ.
     - Quản lý, tổ chức đánh máy, phô tô, in ấn theo quy định.
     - Tiến hành kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.
     - Phụ trách xây dựng phòng truyền thống trường.
     - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.       
b. Về công tác Quản trị - Đời  sống:
      - Quản lý toàn bộ tài sản chung của nhà trường: Đất đai, nhà lớp học, nhà làm việc, nhà thư viện, thí nghiệm, giảng đường, nhà đa năng, khu ký túc xá, cơ sở mầm non thực hành, nhà ăn, khu tập thể, tường rào, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, kho tài sản thuộc phòng HC-QT.
     - Đề xuất khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của trường. Theo dõi kiểm kê đánh giá chất lượng thường xuyên các hạng mục công trình, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng để có kế hoạch tu sửa. Quản lý, sửa chữa, điều phối điện, nước sinh hoạt cho toàn trường.
      - Thực hiện vệ sinh môi trường, trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong trường. 
      - Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của học sinh, sinh viờn chớnh quy.
     - Đề xuất xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của nhà trường; tham mưu mua sắm, sử dụng, sửa chữa cơ sở vật chất chung; tham gia giám sát các công trình xây dựng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện việc tu sửa và xây dựng những công trình nhỏ, quản lý sử dụng điện và nước trong trường.
      - Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự toàn trường. Xây dựng kế hoạch và đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.
      - Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học, trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ giảng viên. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
     - Quản lý các dịch vụ căng tin khu giảng đường, trụng giữ xe, vệ sinh giảng đường, nhà Hiệu bộ và cỏc dịch vụ phự hợp khỏc trong trường theo qui định.
c. Phối hợp:
      - Phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học, phòng thi và cơ sở vật chất cho các hoạt động của trường.
     - Hàng tháng phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ xác nhận việc sử dụng điện, nước trong trường để tài vụ làm thủ tục thanh toán.
     - Phối hợp với phòng ĐT - QLKH - QHQT và các đơn vị khác trong việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học.  
     - Phối hợp với phũng TC-CT HSSV, cỏc khoa trong việc tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của HSSV chính quy khu giảng đường, hiệu bộ, kết hợp với các tổ chức Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong trường.

 

II. Đội ngũ cán bộ
      - Biên chế được giao : Năm học 2013 - 2014 phòng HCQT được nhà trường giao biên chế 18 người ( hiện tại có 15 người ), trong đó biên chế NN : 11 ; hợp đồng 68: 01 ; hợp đồng lao động: 03 )
      - Về trình độ đội ngũ : Thạc sỹ 1,  giảng viên chính 01; Cao đẳng 01 ;  trung cấp 10, Sơ cấp 02,  Đảng viên 11;  Nam 07, Nữ 08.

 

Danh sách cán bộ nhân viên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ- Trình độ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Minh

Bí thư chi bộ-Trưởng phòng, Thạc sỹ, GVC

 

2

Đoàn Văn Thông

PTP, CT Công đoàn

 

3

Lê Thị Hồng Nhung

Trung cấp văn thư, tạp vụ

 

4

Đỗ Văn Hùng

Sơ cấp, lái xe

 

5

Phạm Văn Hoạt

Trung cấp, điện nước

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

 Văn thư

 

7

Phạm Hồng Dương

 

8

Ngô Thị Minh Phương

Trung cấp y tế

 

9

Dương Thị Mỹ

Trung cấp MN, phục vụ

 

10

Phạm Mạnh Hùng

Trung cấp, bảo vệ

 

11

Đặng Văn Hiện

Trung cấp cơ khí, Bảo vệ

 

 

IV. Những thành tích đạt được.
      Từ khi thành lập đến nay liên tục được công nhận đạt tập thể lao động tiên tiến;  được nhà trường  tặng 5 giấy khen, Đảng ủy tặng 4 giấy khen. Hàng năm tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 10%; Lao động tiên tiến đạt trên 80%.

Thống kê truy cập

6314852
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
3035
3026
33379
108086

Forecast Today
2784


Your IP:54.236.246.85

Go to top
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell