Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC GIAI ĐOẠN 2016 -2020” GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG Thạc sỹ: Vương Thị Luận

Thực hiện Công văn số 3282/BGDĐT- TĐKT ngày 23/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh; Chi bộ phòng Đào tạo đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phù hợp với chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Từ năm 2016 – 2020 thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị cấp Đảng ủy, Chi bộ Đào tạo đã triển khai phong trào phù hợp với tình hình thực tiễn của trường. Việc tổ chức phong trào thi đua đã đạt được mục đích:

Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” trong toàn thể CBGV nhà trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý chuyên môn, trong hoạt động dạy và học của giảng viên và HSSV, trong phục vụ nhằm tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường phù hợp với thực tiễn giáo dục trong tỉnh .

Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo để thực hiện trong từng năm học. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, giảng viên, HSSV có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, học tập. Mỗi đơn vị chuyên môn ập có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.

Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong đơn vị, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn nhà trường.

1. Kết quả thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016 - 2020”

1.1. Về số lượng

Năm học Số giờ dạy đổi mới Sản phẩm đổi mới được ngiệm thu Khen thưởng
Cấp trường Cấp cao
2016 - 2017 19 20

- 1 tập thể Khoa GDTHMN được Bộ GD tặng bằng khen

- 5 GV được Sở GD tặng giấy khen

2017 - 2018 62 43

- 2 tổ chuyên môn.

- 3 cá nhân

- 1 cá nhân được Bộ GD tặng bằng khen

- 1 tập thể khoa GDTHMN được Sở GD tặng giấy khen.

- 7 GV được Sở GD tặng giấy khen

2018 -2019 49 30

- 1 tập thể khoa LLCT – TLGD được Sở GD tặng giấy khen.

- 7 GV được Sở GD tặng giấy khen

2019 - 2020 39

1.2. Về chất lượng

          Phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các đơn vị, tổ chuyên môn, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Nội dung thi đua được nhà trường triển khai phong phú, đa dạng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng năm học và điều kiện thực tế của từng đơn vị trong trường. Các nội dung của phong trào được hướng dẫn cũ thể như:

- Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (Phòng hành chính – Quản trị, phòng TC-CTHSSV).

- Đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp (các khoa và tổ chuyên môn).

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ (Phòng QLKH – VLVH - QHQT).

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (Phòng Đào tạo, QLKH - VLVH - QHQT, TTCNTT-TVTB,

2. Đánh giá chung

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn 2016 -2020 đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi kiến tạo, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên có môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Đặc biệt thông qua phong trào góp phần nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; có nhiều giải pháp mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

Các giảng viên đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.

Một số học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; vượt khó vươn lên học giỏi; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được nhà trường, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

          Nhà trường đã lựa chọn được một số tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điểm hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin.

Tóm lại, Phòng trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016 -2020” của nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường ĐHCĐ Việt nam đánh giá cao. “Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt động đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học…; góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề, phát triển năng lực cho người học đáp ứng yêu cầu thực tiễn.” Kết quả này đã góp phần không nhỏ cho kết quả đạt chuẩn chất lượng giáo dục của trường giai đoạn 2014 - 2019.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết