Liên kết website
Quảng cáo
 • Danh sách sinh viên k40 thi lại học kì III khóa học 2020-2023
  | Ngô Duy Nam | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Bảng điểm học kì III hệ CĐMN K40 khóa học 2020 - 2023 (Lần 1)
  | Ngô Duy Nam | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch học bổ sung CĐMN VLVH A11, A9, B9. CĐMN K41 học bổ sung cùng có danh sách kèm theo
  | Ngô Duy Nam | 28 lượt tải | 3 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch học bổ sung k41D và danh sách sinh viên học bổ sung
  | Ngô Duy Nam | 33 lượt tải | 2 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB K41 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Học trực tiếp)
  | Ngô Duy Nam | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Thời khóa biểu k39
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Gửi lại: TKB HK 4 CĐMN K39 năm học 2020-2021 (ký ngày 09/12)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu HK6 hệ CĐ K38 năm học 2020-2021 (ĐC học sáng)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
 • Thời khóa biểu học kỳ I hệ CĐ GDMN K40 năm học 2020-2021 (ĐC phòng học - Ký ngày 08/12/2020)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học kỳ 4 hệ CĐ K39 năm học 2020-2021
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 212 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
 • Lịch thi KTHP kỳ 5+6 hệ CĐ K38 SP toán - SP NV năm học 2020-2021
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
 • Lịch thi kết thúc HP HK4 lớp TH 39A2
  | Ngô Duy Nam | 203 lượt tải | 1 file đính kèm
Thông báo
Thời tiết