Liên kết website
Quảng cáo
 • Điểm học phần học kì II, ct2 học cùng k41. năm học 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 13 lượt tải | 0 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Điểm thi k40 HK4 +CT2MN K37 học cùng năm học 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 28 lượt tải | 6 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • DS sinh viên dự thi các học phần K40 HK 2 năm học 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nôi dung chi tiết xem file đính kèm
 • Danh saichs sinh viên thi lại, học lại k41, A11
  | Ngô Duy Nam | 41 lượt tải | 2 file đính kèm
  Nội dung chi tết xem file đính kềm
 • Danh sách sinh viên k40 thi lại học kì III khóa học 2020-2023
  | Ngô Duy Nam | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Bảng điểm học kì III hệ CĐMN K40 khóa học 2020 - 2023 (Lần 1)
  | Ngô Duy Nam | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch học bổ sung CĐMN VLVH A11, A9, B9. CĐMN K41 học bổ sung cùng có danh sách kèm theo
  | Ngô Duy Nam | 89 lượt tải | 3 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Lịch học bổ sung k41D và danh sách sinh viên học bổ sung
  | Ngô Duy Nam | 87 lượt tải | 2 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB K41 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Học trực tiếp)
  | Ngô Duy Nam | 171 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Thời khóa biểu k39
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Gửi lại: TKB HK 4 CĐMN K39 năm học 2020-2021 (ký ngày 09/12)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu HK6 hệ CĐ K38 năm học 2020-2021 (ĐC học sáng)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
Thông báo
Thời tiết