Ngày 04/7/2016, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2016 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2016, theo đó một số thông tin cơ bản về tuyển dụng giáo viên năm 2016 tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

Nguyên tắc

- Tuyển dụng theo số người làm việc được UBND tỉnh giao và cơ cấu giáo viên bộ môn từng chuyên ngành đã được Sở Nội vụ thẩm định;

- Người được tuyển dụng phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2009 và phải chấp hành sự phân công của tổ chức;

- Kết quả xét tuyển dụng căn cứ vào kết quả học tập tại trường chuyên nghiệp và kết quả bài kiểm tra sát hạch về chuyên môn của Hội đồng tuyển dụng;

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và cơ cấu bộ môn theo chuyên ngành đào tạo cần tuyển trong Kế hoạch này). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng tỉnh hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại hồ sơ, lệ phí xét tuyển.

Số lượng, cơ cấu tuyển dụng: Tổng số tuyển dụng 603 chỉ tiêu, trong đó

- Giáo viên mầm non các huyện, thành phố: 81 chỉ tiêu, gồm:

+ Huyện Yên Thế: 09 chỉ tiêu;

+ Huyện Tân Yên: 07 chỉ tiêu;

+ Huyện Lục Ngạn: 38 chỉ tiêu;

+ Huyện Việt Yên: 16 chỉ tiêu;

+ TP Bắc Giang: 11 chỉ tiêu;

- Giáo viên khối tiểu học các huyện: 256 chỉ tiêu, gồm:

+ Huyện Yên Thế: 15 (giáo viên văn hóa 05, Tin học 02, Tiếng Anh 06, Thể dục 02);

+ Huyện Tân Yên: 43 (giáo viên văn hóa 28, Tiếng Anh 15);

+ Huyện Việt Yên: 24 (giáo viên văn hóa 17, Tiếng Anh 07);

+ Huyện Hiệp Hòa: 26 (giáo viên văn hóa 20, Tin học 02, Tiếng Anh 02, Thể dục 02);

+ Huyện Yên Dũng: 36 (giáo viên văn hóa 24, Tiếng Anh 12);

+ Huyện Lục Nam: 24 (giáo viên văn hóa 10, Tiếng Anh 14);

+ Huyện Lạng Giang: 24 (giáo viên văn hóa 22, Tin học 02);

+ Huyện Lục Ngạn: 64 (giáo viên văn hóa 42, Tin học 06, Tiếng Anh 12, Thể dục 04).

- Giáo viên THCS: 181 chỉ tiêu, gồm:

TT

Môn

Chỉ tiêu

TT

Môn

Chỉ tiêu

1

Ngữ văn

31

7

Toán

54

2

Lịch sử

09

8

Vật lý

07

3

Địa lý

15

9

Hóa học

07

4

Giáo dục công dân

05

10

Sinh học

05

5

Thể dục

19

11

Tin học

08

6

Tiếng Anh

18

12

Công nghệ

03

 

Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 65 chỉ tiêu, gồm:

TT

Môn

Chỉ tiêu

TT

Môn

Chỉ tiêu

1

Ngữ văn

09

6

Toán

12

2

Địa lý

04

7

Vật lý

06

3

Sinh học

07

8

Hóa học

07

4

Thể dục - GDQP

03

9

Tin học

04

5

Tiếng Anh

10

10

Kỹ thuật công nghiệp

03

Giáo viên khối các trường chuyên nghiệp: 20 chỉ tiêu (có cơ cấu, chuyên ngành chi tiết kèm theo Kế hoạch)

Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển.

Riêng giáo viên mầm non, người có hộ khẩu thường trú (trước khi học chuyên nghiệp) ở huyện, thành phố nào thì nộp hồ sơ tại huyện, thành phố đó; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng thì phải nhập khẩu về huyện, thành phố trước ngày đăng thông báo tuyển dụng.

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển.

- Về trình độ, chuyên ngành:

+ Giáo viên mầm non: Người đã tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng trở lên hoặc trình độ Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy (không tuyển thí sinh học văn bằng hai hoặc học chuyên môn 1 năm).

+ Giáo viên khối tiểu học (không tuyển thí sinh học hệ liên thông): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm hệ chính quy, có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển; riêng giáo viên Tiếng Anh người tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được đăng ký dự tuyển.

Giáo viên khối THCS (không tuyển thí sinh học hệ liên thông): Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc Đại học sư phạm trung học cơ sở hệ chính quy có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển. Các môn Tin học, Tiếng Anh, Thể dục tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm; riêng môn Tiếng Anh tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được đăng ký dự tuyển.

Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Những người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, trình độ đại học hệ chính quy đúng với chuyên ngành cần tuyển (không tuyển học liên thông, đại học hệ Trung học cơ sở).

Giáo viên các trường chuyên nghiệp: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không tuyển thí sinh học hệ liên thông) đúng chuyên ngành cần tuyển và đảm bảo các yêu cầu trong cột ghi chú tại biểu mẫu kèm theo.

* Những môn đào tạo ghép chỉ được nộp hồ sơ vào chuyên ngành đào tạo 70%; riêng giáo viên Tiếng Anh nếu trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian tập sự, thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) đối với giáo viên khối Tiểu học, THCS; có chứng chỉ đạt chuẩn bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) đối với giáo viên khối THPT.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm

- Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/7/2016 đến hết ngày 22/7/2016.

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại các địa điểm sau:

+ Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS của huyện, thành phố đó.

+ Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT - giáo dục thường xuyên.

+ Tại Phòng Tổ chức - Hành chính các Trường chuyên nghiệp có chỉ tiêu cần tuyển.

- Các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 26/7/2016 để thẩm định.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 14/8/2016 tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên trang điện tử của Sở Nội vụ trước khi thi 10 ngày, tại địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn).

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 8/2016.

Chi tiết về điểm ưu tiên trong xét tuyển, nội dung tính điểm trong xét tuyển, xác định người trúng tuyển... và các nội dung khác tham khảo thêm trong Kế hoạch chi tiết đăng tải sau đây:

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KH-1890-2016.pdf)KH-1890-2016.pdf 2198 kB

Thống kê truy cập

3046957
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
1052
7163
54221
385792


Your IP:54.224.255.158

Go to top
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france
Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis Gel Generisk Levitra cialis pris Kamagra Gel Viagra Soft kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra
cialis en om dagen viagra priser apotek kamagra bivirkninger levitra virkning cialis online danmark viagra virkning kamagra 100mg preis viagra online kaufen kamagra oral jelly bestellen deutschland levitra erfahrungsberichte cialis patent levitra dosierung cialis rezeptfrei cialis erfahrungen levitra en ligne kamagra gel pas cher cialis 20mg pas cher cialis effet secondaire kamagra 100mg pour femme cialis ou viagra viagra en ligne levitra avis
kamagra kopen in de winkel viagra werking cialis kopen in nederland cialis bijwerkingen kamagra bijsluiter levitra bijwerkingen viagra kopen apotheek cialis erfaring cialis i norge viagra effekt hva er kamagra viagra nettbutikk levitra eller cialis kamagra gel comprar cialis efeitos secundarios viagra farmacia cialis bula viagra infarmed levitra comprimidos
Cialis Professional Tadalafil Eli 20mg Generisk Levitra 20mg Kamagra Smaksatta kamagra 100mg Viagra Generisk Levitra Generisk Levitra Original Tadalafil Eli 20mg Kamagra 100mg Viagra Kapslar Viagra Generisk Levitra Generisk Tadlafil Propecia Generisk Kamagra oral jelly 100mg Levitra 20mg Cialis Soft Kamagra 100mg Viagra Original
adidas gazelle homme adidas stan smith pas cher adidas superstar pas cher adidas nmd r1 adidas yeezy boost 350 prix adidas superstar femme adidas stan smith femme adidas yeezy boost 350 adidas nmd runner adidas gazelle femme adidas yeezy boost 350 adidas stan smith adidas superstar dames adidas superstar adidas yeezy adidas stan smith zwart adidas nmd adidas superstar canada adidas superstar adidas nmd canada
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen