Tuyển sinh chính quy
canada goose rea canada goose barn barbour jacka duvetica jacka moncler jacka woolrich jacken canada goose damen parajumpers jacke canada goose outlet belstaff jacken moncler jacken canada goose schweiz barbour jacken parajumpers outlet peuterey jacken woolrich parka belstaff schweiz ugg boots schweiz barbour jacke ugg boots doudoune moncler moncler femme canada goose femme canada goose suisse parajumpers solde parajumpers femme ugg suisse

            SỞ GD-ĐT BẮC NINH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
       

 

          Số: 49 /CĐSP-TS                                 Bắc Ninh, ngày  24 tháng 01 năm 2018

V/v: Thông báo tuyển sinh Cao đẳng

liên thông ngành Âm nhạc, Mỹ thuật

                      năm 2018

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

            Nhằm chuẩn bị độ ngũ giáo viên các ngành nghệ thuật giảng dạy chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể áp dụng cho những năm tới và đáp ứng yêu cầu chuẩn đội ngũ giáo viên tiểu học theo phương hướng sửa đổi Luật giáo dục (giáo viên Tiểu học phải đạt trình độ cao đẳng),

Trường CĐSP Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông các ngành nghệ thuật năm 2018 của trường như sau:

     1. Chỉ tiêu: Theo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018        

     2. Ngành tuyển: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật

     3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp các ngành trên

     4. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển. Thí sinh dự thi 3 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành. Cụ thể như sau:

            - Ngành SP Âm nhạc: thi các môn: Ngữ văn (chương trình THPT); Thẩm âm-Tiết tấu (chương trình TCCN); Thanh nhạc (chương trình TCCN). 

            - Ngành SP Mỹ thuật:thi các môn: Ngữ văn (chương trình THPT); Hình họa (chương trình TCCN); Bố cục (chương trình TCCN). 

     5. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 01/2018. Thời gian thi tuyển cụ thể thông báo trên website của trường

     6. Thời gian đào tạo: một năm rưỡi. Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Thời gian học vào các ngày  thứ 7, chủ nhật và thời gian hè

     7. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

-  Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu đính kèm)

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm TCCN ngành đã học

- Giấy khai sinh

- Giấy cam kết tự nguyện hỗ trợ kinh phí đào tạo (theo mẫu đính kèm).

- 02 phong bì dán tem ghi số điện thoại, địa chỉ người nhận.

- Ảnh 3x4 (2 chiếc)

- Lệ phí tuyển sinh theo quy định

Trường CĐSP Bắc Ninh đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học trong và ngoài tỉnh có đội ngũ giáo viên thuộc đối tượng trên thông báo và tạo điều kiện cho giáo viên được dự tuyển sinh và tham gia các lớp học trên.  

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo:02413.856.413; 02413.855.329 hoặc xem tại website www.cdspbacninh.edu.vn  (HT: 0912.778.815; PHT: 0946.598.579; TPĐT: 0904.460.462).

Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH HĐTS -HIỆU TRƯỞNG

     - Bộ, Sở GD-ĐT (b/c);

     - Sở GD-ĐT (b/c);

     - HĐTS, các đv trong trường;

     - Các trường TH, MN;

     - Website trường;

     - Lưu VT, ĐT.

       Nguyễn Hữu Tuyến

(Mẫu hồ sơ tuyển sinh CĐ liên thông)

Mã hồ sơ: .................
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  

TRƯỜNG:................................                                              

 

 

 

HỒ SƠ TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HÌNH THỨC LIÊN THÔNG NĂM 2018

Họ và tên thí sinh:........................................................Ngày sinh................................

Nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh):...............................................................................

Nơi công tác:................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Đối tượng ưu tiên (khoanh tròn vào đối tượng ưu nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Khu vực (khoanh tròn vào khu vực TS tương ứng): KV3; KV2; KV2-NT;  KV1

Dự tuyển vào trường:..................................................................................................

Hệ đào tạo (CĐ):................................Chuyên ngành..........................................

Hình thức đào tạo (liên thông):.....................................................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................

Số điện thoại:...............................................................................................................

HỒ SƠ GỒM CÓ

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có xác nhận nơi quản lý) 1 bản
- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm (công chứng) 1 bản
- Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) 1 bản
- Phong bì dán tem có ghi tên, địa chỉ người nhận (Khi cần báo tin) 2 chiếc
- Ảnh 3 x 4 2 chiếc
- Giấy xác nhận thời gian làm việc 1 bản
- Giấy khai sinh 1 bản
- Giấy cam kết tự nguyện đóng góp kinh phí đào tạo (ngoài ngân sách) 1 bản

Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0241.3856413 hoặc 0241 3855. 329

          (TRANG BÌA TRƯỚC)

 

 

Ảnh 3 x 4

Cơ quan xác nhận hồ sơ đóng dấu giáp lai lên ảnh

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

                             

                            PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

                          CAO ĐẲNG HÌNH THỨC

                          LIÊN THÔNG NĂM 2018

         

          Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường:................................................................

Tên tôi là:..................................................................Ngày sinh........................................

Xin dự tuyển vào:  Ngành:..............................; Khối thi (hoặc xét tuyển):.......................

Chuyên ngành:...................................................................................................................

Kỳ thi tuyển sinh:...................................... ........Hệ:. …………………….. năm 2018

I.SƠ YẾU LÝ LỊCH

1) Bản thân:

Họ và tên khai sinh:..........................................................................(Nam, Nữ):..............

Tên thường gọi:..............................................................Ngày sinh...............................

Nơi sinh: (ghi theo bằng tốt nghiệp đầu vào)...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................

Số CMT:...................................ngày cấp.........................nơi cấp.....................................

Chức vụ và nơi làm việc:...................................................................................................

Dân tộc.........................................Tôn giáo:......................................................................

Đoàn thể đang tham gia (Đảng viên, Đoàn TNCS HCM):................................................

Trình độ văn hòa: Đã có bằng tốt nghiệp: (THPT, THBT, THCN,THN,CĐ,ĐH)............

Nơi cấp bằng:....................................................................ngày ký .......tháng .......năm ...

Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, TCCN..........................ngành........................................

Năm tốt nghiệp đại học, cao đẳng, TCCN:...................................

Trình độ ngoại ngữ:             Tiếng Anh      Trình độ (A,B hoặc C).............

                                                Tiếng Nga      Trình độ (A,B hoặc C).............

...................................................................Trình độ (A, B hoặc C)...........

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................

2) Quá trình học tập và làm việc của bản thân

(Chỉ ghi từ tốt nghiệp THPT,THBT hoặc TCCN, TH nghề…)

Ngày, tháng, năm Học hoặc làm việc gì ở đâu Thành tích học tập và làm việc

3)  Khen thưởng, kỷ luật:

a) Khen thưởng:

Huân chương:..................................................................................................................

Huy chương:......................................................................................................................

Bằng khen cấp tỉnh (hoặc tương đương):..........................................................................

b) Kỷ luật: ( cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên)......................

...........................................................................................................................................

II. PHẦN VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:...................................................................Năm sinh:..................................

Nghề nghiệp:...........................................Nơi làm việc......................................................

Nơi ở:................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:..................................................................Năm sinh:..................................

Nghề nghiệp:...........................................Nơi làm việc:....................................................

Nơi ở:.................................................................................................................................

Họ và tên vợ (hoặc chồng):...............................................................................................

Nghề nghiệp:...........................................Nơi làm việc:....................................................

Nơi ở:................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III. TỰ NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN

1. Phẩm chất:....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Năng lực:......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Sở trường:.....................................................................................................................

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh tôi được xếp vào:

                        1- Đối tượng: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

                        2- Khu vực: KV3,   KV2,   KV2 - NT,   KV1

(Nếu thuộc đối tượng và khu vực nào thì khoanh tròn vào đối tượng và khu vực đó).

IV. LỜI CAM ĐOAN

            Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                        .................., ngày............tháng........năm ……

                                                                                                            Người khai ký tên

                                               

V. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN

 CẤP PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ THI

Tôi là:...................................................................Chức vụ:...............................................

Xác nhận hồ sơ của anh (chị):...........................................................................................

Hiện nay làm việc hoặc cư trú tại:.....................................................................................

.................................................................................................... ..khai như trên là đúng sự thực.

                                                                ................ngày .........tháng...........năm …………

                                                                               TM. Cơ quan (địa phương) xác nhận

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)                                     

VI. XÉT DUYỆT HỒ SƠ

(Của trường Cao đẳng)

Tôi là:.............................................Chức vụ: ................................ được Hiệu trưởng ủy quyền kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh: ..................................................................

1) Hồ sơ đầy đủ giấy tờ quy định

2) Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ quy định sau:....................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3) Thí sinh thuộc diện ưu tiên (đối tượng, khu vực):

                                    1 - Đối tượng:...................................

                                    2 - Khu vực:.....................................

4) Thí sinh thuộc diện miễn thi tuyển sinh ( được vào học thẳng).

- Bằng ĐH, CĐ:

- Khối thi

                                                                        .............., ngày........tháng......năm ………….

                                                                                              (ký, ghi rõ họ và tên)

 

Nhà trường ghi bổ sung khi thí sinh nhập học:

Đã dự kỳ  tuyển sinh ngày........../......./.......... tại..........................................................

Số báo danh...................................

Kết quả tuyển sinh:

                                    Điểm thi (hoặc xét tuyển) môn 1:....................................

                                    Điểm thi (hoặc xét tuyển) môn 2:....................................

                                    Điểm thi (hoặc xét tuyển) môn 3:...................................

                                    Tổng số điểm:.....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ đào tạo (ngoài ngân sách)

Kính gửi:............................................................

Tôi là:..................................................................Ngày tháng năm sinh:...........................

Nơi sinh:............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................

Tôi đã đăng ký dự tuyển sinh vào ngành:..................................Hệ..............khóa.............

Tại kỳ tuyển sinh:..............................................................................................................

            Nếu được trúng tuyển vào học, tôi xin cam đoan tự nguyện đóng góp đầy đủ kinh phí đào tạo theo quy định của khóa học.

            Nếu thực hiện không đúng quy định tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

                  

                                                                   Ngày.........tháng.......năm ………

Chữ ký xác nhận đồng ý                                           Người viết

của phụ huynh HS:                                                 (ký, ghi rõ họ và tên)

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN

 CẤP PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ THI

Địa phương (hoặc cơ quan) xác nhận ông (bà):……………………………… .. là người của địa phương (cơ quan) và là phụ huynh của người viết cam kết. Chữ kí của người viết cam kết và phụ huynh là đúng.

                                                               ..............ngày .........tháng...........năm ………..

                                                                        TM. Cơ quan (địa phương) xác nhận

                                                              (Ký tên, đóng dấu)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG :................................

                            

                            PHIẾU  DỰ THI TUYỂN SINH

Ảnh 3 x 4

(đóng dấu của HĐTS)

 

                          CAO ĐẲNG

                            HÌNH THỨC LIÊN THÔNG NĂM 2018

         

                                  Họ tên thí sinh:.................................................................................

                                    Ngày sinh..........................................................................................

Nơi sinh............................................................................................

                                  Dự thi tuyển sinh vào hệ (ĐH, CĐ)………................:....................

Ngành:...............................................................................................................................

Số báo danh:………………………………Kì thi ngày: ……………………………….

Môn thi năng khiếu (nếu có).............................................................................................

GIẤY BIÊN NHẬN

(Giao cho thí sinh)

Họ và tên:.....................................................................Ngày sinh.....................................

Nơi sinh:............................................................................................................................

Dự tuyển vào hệ (CĐ, ĐH, TCCN).................................Ngành:......................................

Số tiền nộp:......................... (bằng chữ............................................................................)

Lý do nộp...........................................................................................................................

                                                                        ............., ngày...........tháng.........năm ……..

Người nộp hồ sơ                                                            Người thu hồ sơ

                                                                                       (ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Số điện thoại liên hệ: 02413856413 - 0241 3855329.

Attachments:
FileDescriptionFile size
CV 49 (Thong bao TS CDLT AN MT 2018-23.01.18).pdf 2982 kB

Page 3 of 55

Chuyên mục phụ

Thống kê truy cập

4338130
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
625
3408
16406
105995


Your IP:54.198.149.239

barbour kurtki peuterey kurtki barbour polska canada goose kurtka ugg buty ugg polska canada goose jakke belstaff danmark canada goose tilbud parajumpers dame belstaff jacket canada goose danmark canada goose jakke dame barbour jakke woolrich jakke canada goose b?rn jintropin preis somatropin kaufen hgh kaufen hygetropin kaufen jintropin kaufen jintropin hygetropin bestellen kamagra jelly australia kamagra australia
Go to top
moncler takki barbour takki canada goose takki canada goose ale woolrich takki parajumpers takki canada goose suomi belstaff takki ugg ale parajumpers gobi parajumpers homme doudoune parajumpers homme peuterey prix doudoune duvetica ugg bebe duvetica doudoune parajumpers outlet barbour pas cher doudoune peuterey belstaff pas cher duvetica femme doudoune duvetica femme