1. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh:

          Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc, có sức khoẻ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo; đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ , tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

2. Tầm nhìn của trường:

         Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển công nghiệp của Tỉnh và đất nước đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho phát triển thành trường đại học đa ngành.

Thống kê truy cập

6314934
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
3117
3026
33379
108168

Forecast Today
2760


Your IP:54.236.246.85

Go to top
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell