- Đào tạo giáo viên trung học cơ sở các bộ môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

    - Đào tạo trình độ cao đẳng ngoài sư phạm các ngành thuộc khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Giảng dạy các bộ môn của khoa cho các lớp đào tạo của trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, cán bộ quản lý giáo dục, NVSP, giáo viên, nhân viên trường THCS và tin học.

    - Khoa Giáo dục THCS có các tổ bộ môn: Toán THCS, Văn THCS, Tin, Sử- Địa, Hóa- Sinh, Lý -KTCN.

Xác định phát triển đảng viên trong giảng viên, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cho chi bộgóp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. Nhiệm kì vừa qua, Chi ủy và lãnh đạo khoa Giáo dục THCS luôn quan tâm, có nhiều giải pháp làm tốt trong công tác này.

Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Ðảng tại khoa được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ chi đoàn. Những tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn, đưa vào nội dung học tập của tuần công dân đầu khóa, để các sinh viên đều nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Về điều kiện kết nạp đảng, ngoài những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, điểm trung bình chung học tập của ba kỳ liên tục
xếp loại khá trở lên và điểm trung bình chung rèn luyện đạt loại tốt trở lên, sinh viên ấy còn phải là nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên nhà trường, được chi đoàn lớp tín nhiệm.

Hai năm qua (tháng 7/2017 –tháng 12/2019), Khoa Giáo dục THCS kết nạp được 09 quần chúng ưu tú, trong đó có 1 đảng viên là giảng viên và 08 đảng viên là sinh viên. Những sinh viên trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng nơi công tác cũng như nơi cư trú.

Khoa Giáo dục THCS tổ chức nhiều buổi đối thoại, tọa đàm giữa đảng viên lão thành với đảng viên trẻ, đoàn viên sinh viên của nhà trường để bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất. Chi bộ phối hợp với đoàn thanh niên, theo dõi, giúp đỡ quần chúng…Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, chương trình tình nguyện “Trại hè quân đội”, “Nghiệp vụ sư phạm”, “Thắp sáng ước mơ", "Tài năng sinh viên", tiếp sức mùa thi, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo…

Hiện chi bộ đã hoàn thành 02 hồ sơ quần chúng là SV K37 đề nghị được cấp ủy cấp trên xem xét và hiện đã được kết nạp. Vào ngày 11/01/2020 trong lễ kết nạp 90 đảng viên chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại công viên Nguyễn Văn Cừ - thành phố Bắc Ninh.

Sau khi kết nạp, Chi bộ sinh viên của nhà trường tiếp tục định hướng, giúp đỡ, giao nhiệm vụ thử thách, rèn luyện cho đến khi đảng viên là sinh viên tốt nghiệp.Tuy nhiên trong nhiệm kì vừa qua còn 02 quần chúng ở lớp Văn 36 vì sự chậm trễ của các cơ quan phát triển Đảng các cấp dẫn đến tình trạng có những sinh viên chưa kịp kết nạp Ðảng đã ra trường, ảnh hưởng lớn đến quá trình phấn đấu của các em.

Trong nhiệm kì tới số lượng SV của khoa giảm sút nhanh chóng, chi bộ đặt chỉ tiêu kết nạp từ 03 – 05 quần chúng vào Đảng là một cố gắng lớn do nguồn của chi bộ còn rất ít: giảng viên con 01, SV K38, K39 có 20 sẽ khó khăn trong việc phát triển đảng trong giảng viên và sinh viên.

Ðể khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên là sinh viên trong thời gian tới, chi bộ cần tiếp tục tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú gắn với tạo động lực, khuyến khích, động viên sinh viên tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trường ngày càng hiệu quả.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA GD THCS

        

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Thuý Hà

14/08/1974

TK

Tiến sĩ

Hóa học

0983993589

nguyenthithuyha@cdsbacninh.edu.vn

2

Ngô Sách Đăng

08/12/1983

TM

Thạc sĩ

Toán học

0972704334

sachdang0812@gmail.com

3

Nguyễn Thị Huế

10/03/1981

GV

Thạc sĩ

Ngữ Văn

0982103087

huevan81@gmail.com

4

Trần Quang Bắc

07/05/1967

TM

Thạc sĩ

Địa lí

0912536203

tranquangbac.cdsp@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

30/01/1985

TM

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

0989121336

tamntt@cdspbacninh.edu.vn

6

Nguyễn Hương Giang

21/09/1980

GV

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

0988677221

nguyenhuonggiangcdsp@bacninh.edu.vn

7

Đàm Công Thắng

07/01/1984

GV

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

0914668616

wonder_bronco@yahoo.com