Liên kết website
Quảng cáo
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI   CHẤT LƯỢNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2023- Vũ Thị Việt Thái - Văn phòng Đảng ủy

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  CHẤT LƯỢNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2023- Vũ Thị Việt Thái - Văn phòng Đảng ủy

  Thực hiện Quy định số 30 - QĐ/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Khối  các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;Căn cứ Công văn số 72 -  CV/ĐU ngày 04/12/2023 ...
TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH  Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  Th.S. Vũ Thị Việt Thái - TP Hành chính - Quản trị

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Th.S. Vũ Thị Việt Thái - TP Hành chính - Quản trị

  Thực hiện kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Sáng ngày 05/12/2023 tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và ...

Nội dung đang cập nhật...

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội